Juhlapyhien vuoksi toimitusajat voivat poiketa tuotesivuilla ilmoitetuista toimitusajoista.

Ohje peruuttamisen tekemiseen ja lomake

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tilaamansa tuote noudattaen seuraavia ohjeita. Näitä Sopimusehtoja sovellettaessa kuluttajaksi katsotaan luonnollinen henkilö, joka hankkii tavaran tai palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

A. Ohje peruuttamisen tekemiseen

Peruuttamisoikeus

Kuluttajalla on oikeus syytä ilmoittamatta peruuttaa tilaamaansa tuote neljäntoista (14) päivän kuluessa.

Määräaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä lukien, jolloin kuluttaja tai hänen valtuuttamansa kolmas, ei kuitenkaan rahdinkuljettaja, on vastaanottanut viimeisen erän tilatusta tuotteesta.

Peruuttamisesta on ilmoitettava Myyjälle postitse, faksitse tai sähköpostilla. Myyjän yhteystiedot ovat Wickey GmbH & Co. KG, Franz-Savels-Straße 69, D-52538 Gangelt, Saksa, Tel: +358 (0)75 3252 006, Fax: +49 (0)3222 1098 031, [email protected] Peruuttamiseen voidaan käyttää myös alla olevaa lomaketta. Lomakkeen käyttäminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi riittää, että peruuttamisilmoitus lähetetään ennen peruuttamisen määräajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Mikäli Asiakas peruuttaa sopimuksen, Myyjän on palautettava välittömästi, kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus peruuttamisoikeuden käyttämisestä on saapunut, kaikki Asiakkaalta saadut suoritukset, mukaan lukien kuljetuskustannukset (lukuun ottamatta niitä lisäkustannuksia, jotka ovat johtuneet siitä, että Asiakas on valinnut muun kuin Myyjän tarjoaman halvimman peruskuljetuksen). Myyjä palauttaa maksut samaa maksutapaa käyttäen kuin millä Asiakas on alkuperäisen suorituksen tehnyt, paitsi mikäli Asiakkaan kanssa on erikseen toisin sovittu. Palauttamisen yhteydessä ei makseta mitään korvausta. Myyjällä on oikeus lykätä maksun palauttamisesta, kunnes Myyjä on saanut tuotteen takaisin haltuunsa tai kunnes Asiakas on todistettavasti osoittanut lähettäneensä tuotteen, sen mukaan kumpi ajankohta on aikaisempi.

Asiakkaan on lähetettävä tai luovutettava tuote Myyjälle välittömästi, kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun Asiakas ilmoitti Myyjälle käyttävänsä peruuttamisoikeuttaan. Palautus on tapahtunut palautusajan kuluessa, mikäli tuote on lähetetty ennen neljäntoista (14) päivän määräajan päättymistä.

Myyjä vastaa palauttamisesta aiheutuvista kuluista.

Asiakas vastaa vai sellaisesta tuotteen arvon alenemisesta, joka on seurausta muusta kuin tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Rajoitukset peruuttamisoikeuteen

Peruuttamisoikeus päättyy ennenaikaisesti silloin, kun kyse on tuotteesta, joka ominaisuuksiensa mukaisesti on erottamattomasti liitetty toiseen tuotteeseen.

Peruuttamisoikeus ei koske kuluttajaa, jonka yksinomainen asuinpaikka ja toimitusosoite sopimuksen solmimishetkellä ovat Euroopan Unionin ulkopuolella.

Yleisiä ohjeita

  1. Asiakkaan on vältettävä tavaran vahingoittamista ja likaamista. Tuote kaikkine lisälaitteineen ja pakkausosineen on palautettava mahdollisuuksien mukaan alkuperäispakkauksessaan. Tarvittaessa on käytettävä suojaavaa lisäpakkausta. Mikäli alkuperäispakkaus ei enää ole saatavilla, palautettava tuote on pakattava riittävän hyvin, jotta kuljetuksesta aiheutuvat vahingot voidaan estää.
  2. Tuotetta ei tule palauttaa ilman postimerkkiä tms.
  3. Edellä mainitut kohdat 1 ja 2 eivät ole edellytyksenä lainmukaisen palauttamisoikeuden käyttämiselle.

B. Palautuslomake

Palauttamisen yhteydessä voidaan käyttää alla olevaa lomaketta j toimittaa se täytettynä alla olevaan osoitteeseen:

Wickey GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt
Saksa
Fax: +49 (0)3222 1098 031
E-Mail: [email protected]

Täten peruutan / peruutamme (*) solmimani / solmimamme (*) ostosopimuksen, joka koskee seuraavaa tavaraa (*) / seuraavia palveluita (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 

Tilattu (pvm) (*) ____________ / vastaanotettu (pvm) (*) __________________

 

________________________________________________________
Asiakkaan (asiakkaiden) nimi

________________________________________________________
Asiakkaan osoite

________________________________________________________
Asiakkaan allekirjoitus (ainoastaan palautettaessa lomaketta paperiversiona)

_________________________
Päiväys

(*) Yliviivaa tarpeeton